Hayır, yapılamaz. Aynı çağrı döneminde tek bir iş fikri ile başvuru yapılabilir.

Hayır, başvuramaz. Mevzuat gereği, destekten örgün öğrenim veren üniversitelerin mezunları faydalanabilir. Açık öğretim fakülteleri örgün öğrenim vermediğinden, mezunları bu programa başvuramaz.

Hayır, başvuramaz. Başvuru yapılan tarihte herhangi bir şirketin ortaklık yapısında olan kişiler programa başvuramaz. Başvuru öncesi şirket ortaklık yapısından ayrılması durumunda başvuru yapılabilir. Ayrıca Uygulama Esaslarında belirtilen koşulları sağlayan başlangıç firmalarının kurucu ortağı olan kişiler de programa başvurabilir.

Çağrı duyurusundaki nitelikleri taşıyan ve üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun kişiler başvurabilir.

Çağrıda belirtilen tarihler arasında PRODİS üzerinden elektronik olarak yapılır.

1512 programının, her yıl en az 1 (bir) çağrısı açılır ancak çağrı tarihleri için belirli bir zaman aralığı yoktur.

Evet, BİGG-1512 Teknogirişim Programının 2018 yılı çağrısında, aşağıda belirtilen tematik alanlar kapsamındaki başvurular kabul edilecektir:

İleri imalat, sanayi 4.0
İletişim ve sayısallaşma
Akıllı ulaşım
Temiz verimli enerji
Sağlık ve iyi yaşam
Sürdürülebilir tarım ve beslenme

Hayır, alınamaz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından teknogirişim sermaye desteği almış kişiler iş fikri başvurusunda bulunamaz.

Hayır, değildir. Bu program, TÜBİTAK Kanunu, TEYDEB Yönetmeliği ve ilgili Uygulama Esasları kapsamında yürütülen bir programdır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknogirişim Sermaye Desteği Programından farklı mevzuata tabidir.

TÜBİTAK Başkanlık’ın “Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere Ankara” adresine gönderilmelidir. Evrakların TEYDEB’e en kısa sürede ulaşabilmesi için, göndericinin, ad soyad, program adı, proje numarası ve gönderilme sebebini içeren bir ön yazıyı eklemesi gerekir.

Hayır, TÜBİTAK’ın girişimciye sağladığı eğitimler ücretsizdir.

Hayır, uygulanmaz. 2. aşamada destek alacak girişimci için, Ticaret Odaları ve Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde, şirket kuruluş giderlerinde uygulanan bir muafiyet yoktur.