TÜBİTAK BİGG (BİREYSEL GENÇ GİRİŞİM) PROGRAMI

TÜBİTAK’ın öncülüğünü yaptığı ve misyon edindiği “yenilik odaklı fikirlerin desteklenmesi” amacıyla iş fikri sahibi girişimci adaylarını teşvik eden 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı, teknoloji yönü güçlü girişimlere 200 Bin TL hibe desteği (geri ödemesiz) sunmaktadır.

Program 2 aşamadan oluşmaktadır. 1. Aşama sadece TÜBİTAK tarafından belirlenen uygulayıcı kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır.
Bu aşamada uygulayıcı kuruluşlar iş fikri sahiplerini eğitim programları ile 2. Aşama’ya hazırlayarak girişimcilik bilincini oluşturur.

BİGG TEPE

BİGG Tepe, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi iş birliği ile TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında 1. Aşama hizmetlerinin yürütüldüğü bir programdır. Girişimcileri TÜBİTAK BiGG Programının 2. Aşaması’na hazırlar.

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde teknolojik ve yenilikçi iş fikirlerini iş planından pazara kadar çeşitli eğitimlerle destekleyen Kocaeli Üniversitesi Teknopark Kuluçka Merkezi, girişimcilere ücretsiz ofis, prototip atölyesi, akademisyen desteği, yatırımcı görüşmeleri, ticarileşme, büyük ölçekli firma eşleşmesi ve KOSGEB Girişimcilik Sertifikası gibi çok sayıda hizmet sunmaktadır.

BİGG Programı Tematik Alanları ve Alt Başlıkları şu şekilde belirlenmiştir:

Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv vb.

Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre vb.

Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, IOT, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Proses Teknolojileri, Malzeme/Kimya Teknolojileri vb.

IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, İletişim, Eğitim, E-Sağlık, Büyük Veri, Sanal Gerçeklik, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Oyun, Oyunlaştırma, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme vb.

İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomedikal/Malzeme, Gıda Güvenliği, E-Sağlık, Medikal cihazlar vb.

Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı vb.

BAŞVURU

Başvurunuzu online olarak yapın.

EĞİTİM

Temel Girişimcilik ve Uygulamalı İş Modeli Eğitimleri

ATÖLYELER

Ön kuluçka ve Prototip Atölyesi Hizmetleri

Koçluk + Mentörlük

Uygulamalı İş Planı Hazırlama Eğitimleri

KİMLER BAŞVURABİLİR?

ÖĞRENİM

“Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok on yıl önce almış kişiler”

SERMAYE DESTEĞİ

“Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşama'sı kapsamında sermaye desteği almamış olanlar”

ORTAKLIK

“Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almayanlar, hisse sahibi olmayanlar (Şahıs, Limited veya Anonim Şirket ortaklığı)``

HEMEN BAŞVUR

+90 (262) 303 38 87

+90 (262) 341 22 66

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Sosyal Tesisler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Girişi Zemin Kat / 41380 İzmit/Kocaeli

tto@kocaeli.edu.tr